Het OPEDUCA Project

Waar de visie en de beleid- en alliantievorming overgaat in de praktijk van het onderwijs, start het OPEDUCA Project.

Voor de integrale school- en onderwijsontwikkeling is met schoolleiders, leerkrachten, wetenschappers en bedrijfsleven het OPEDUCA Concept ontwikkeld. OPEDUCA staat voor een visie op leren, vertaald naar concrete instrumenten en activiteiten die structureel in de onderwijspraktijk kunnen worden ingevoerd. Met Leren voor Duurzame Ontwikkeling als leidraad, leidt het OPEDUCA Concept tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op meerdere dimensies en alle vakken.

Het vermogen van jonge mensen om hun ideeŽn in actie om te zetten en daarvoor kennis en vaardigheden te ontwikkelen (ondernemerschap, presenteren en communiceren) maakt een integraal onderdeel uit van het OPEDUCA concept.

De term OPEDUCA komt van ďOpen Educatieve RegioĒ, een gebied waarbinnen mensen en organisaties zodanig met elkaar worden verbonden en in actie komen dat integrale leerprocessen ontstaan die theorie, praktijk en ervaring verbinden. De omvang van een OPEDUCA regio hangt af van de mate waarin scholen, overheden, bedrijven en kennisinstellingen in een gebied geconcentreerd zijn.

...
Introductie
.
RCE Rhine-Meuse
Heyendallaan 64A  6464 EP  Kerkrade  Netherlands
0031-45-4009795